admin

Projecten

 

Hoogheemraadschap van Rijnland

Opdracht: het invullen van vacante functies op het gebied van vergunningverlening en handhaving van de Keur.

Periode: 2007 en 2008 tot op heden

 

Waternet

Opdracht: het invullen van een vacante functie vergunningverlener. Onze medewerker voert werkzaamheden uit op het gebied van de Keur van het waterschap Amstel Gooi en Vecht.

Periode: eind 2007 tot heden

 

Waterschap Regge en Dinkel

Opdracht: het invullen van een vacante functie op het gebied van complexe vergunningverlening op grond van de Wvo.

Periode: vanaf januari 2009

 

Waterschap Vallei en Eem

Opdracht: Vervullen van de functie van afdelingshoofd Beheer Waterzuivering. De afdeling bestaat uit een binnen- en buitendienst; totale personeelsbestand is 29 fte. Speciale opdracht was het verbeteren van de werkprocessen en het stimuleren van zelfstandig werken. Tevens is meegewerkt aan de fusie van de afdeling met de afdeling Projecten Waterzuivering.

Periode: 12 maanden in 2007


Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

In 2007 is bij het hoogheemraadschap een teamleider gedetacheerd voor het team beheer. Hierbij is door deze teamleider niet alleen de dagelijkse leiding verzorgd, maar ook zijn structurele wijzigingen in de werkwijze geïmplementeerd.

 

Waterschap Hollandse Delta

Opdracht: bij het waterschap Hollandse Delta is een tekort aan vergunningverleners door ons opgelost door het detacheren van één van onze medewerkers. Hij voerde werkzaamheden uit op het gebied van de Keur van het waterschap.

Periode: medio 2008

 

 

© 2008 - 2020 AQUATUUR